Tuesday, January 12, 2010

The YWAM Wheel/ Het YWAM WielWe had a big conference we call "Workers Gathering", here at the YWAM base of Grimerud. Almost all the staff of YWAM Norway were gathered here, and all the DTS´es and students. We were over four hundred people altogether. In one of the morning meetings we had a live connection to Hawaii, where David Hamilton was speaking to us about YWAM´s vision and mission. He explained what YWAM´s direction and work has been in the last fifty years. At the end we all got a thing called "The YWAM Wheel", with this we could find our place in the world of YWAM. On one of the pictures, you can read more about it in detail.

I moved the wheel around to find this my place, and the other picture is of what it looks like.
With spreading several hundred thousand CD´s through the whole country, I am into Evangelism.
With the Christian content of the CD´s and magazines that we make, I am into Christian Education
With our vision to reach every child and family, I am into Family
With that I work in Norway, I am into Europe


Direct na nieuwjaars hadden we dus onze "Workers Gathering". Er waren meer als vier honderd mensen aanwezig, en het was tjokkie vol. Op één van de dagen had ik de verantwoording om met vijf anderen de warme maaltijd te maken. Het ging bijna allemaal goed, behalve dat het vless niet helemaal doorgebakken was. Toen begonnen mensen te klagen, en werd het een beetje hectisch in de keuken voor mij. Op één van de ochtendbijeenkomsten hadden we verbinding met Hawaii, waar vandaan David Hamilton tot ons sprak. Hij legde uit de visie en de opdracht van YWAM uit. We kregen onder andere te horen over wat YWAM in de laatste vijftig jaar gedaan heeft, en waar we in de toekomst heen willen. Aan het eind kregen we het "YWAM Wiel" uitgedeeld, waarmee we onze plaats in de wereld van YWAM konden ontdekken. Op een van de foto´s kun je de uitleg in het Engels lezen.

I heb aan het wiel gedraaid tot in mijn plek gevonden had. Op de andere foto kun je zien hoe dat er uit ziet.
Met dat we enkele honderd duizend CD´s en bladen het land in sturen doen we aan Evangelisatie.
Hierbij leggen we erge nadruk op goede leerdoelen en goede Christelijke inhoud, daarmee doen we aan Christelijk onderwijs.
We hebben als doel om alle kinderen en families met het evangelie te berijken, en daarbij zijn we met families bezig.
Dit doen we in de eerste plaats in Noorwegen, en dat is in Europa.

No comments: