Tuesday, June 22, 2010

Flow

Ja, deze week werk ik in de keuken hier op Grimerud. Met drie anderen maak ik het middag-eten voor honderd mensen. Dat is nog een behoorlijke dagbesteding. Voor het eten maken en de afwas hebben we toch nog vijf uur nodig. We hebben het goed naar onze zin in de keuken, zelfs wanneer het nog wel eens veel werk is. Groenten snijden, gehakt braden en pizza-bodems rollen.

Bij het maken van de laatste Mot Målet ben ik een paar keer lekker in mijn werk op kunnen gaan. Deze "flow-ervaring" deed me heel erg denken aan toen ik dag en nacht met hetzelfde computerspelletje bezig kon zijn. Dan kon ik de hele nacht op blijven om verder te komen in het spelletje. Maar dan zijn deze spelletjes ook zo gemaakt om je zo goed mogelijk in zo´n toestand te krijgen en te houden.
Na een hele nacht aan het blad gewerkt te hebben ging ik even naar huis om de nieuwe dag met een douchen te beginnen, daar kwam ik mijn huisgenoten tegen die net waren opgestaan.

De reden dat het deze keer zo gegaan is, heeft er mee te maken met een paar verschillende dingen: Ik had meestal een behoorlijk duidelijk overzicht over wat ik te doen had, en verder veel vrijheid om het zelf te doen. Wanneer er in de artikelen zelf geen uitdaging lag, ben ik vaak zelf met een uitdagende oplossing gekomen om het artikel aantrekkelijk te presenteren. Ik heb het enorm naar mijn zin om voor mezelf uitdagingen te vinden, en dat ik meer en meer van mezelf in het werk kwijt kan. Met dit nummer ben ik behoorlijk in mijn werk op kunnen gaan, en daar kun je een behoorlijke kick van krijgen. Ik heb echt duidelijk gemerkt dat ik "in the flow" raak, omdat mijn werksituatie het toelaat.

Wanneer ik onafgebroken in mijn werk op kan gaan kan ik een betere prestatie neerzetten en leer ik veel meer en veel sneller. Ja, het klinkt allemaal een beetje logisch, maar het was behoorlijk bijzonder om het mee te maken met iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb, en daarna op Wikipedia te lezen wat het is en hoe het werkt.
Een paar van de nadelen zijn dat er andere dingen zijn die er bij in kunnen schieten, wanneer ik helemaal in mijn project op ga. Ik heb minder met de anderen opgetrokken en ook niet zo actief geweest in bijbel-lezen en gebed. Dit is dus een kwestie van de juiste prioriteiten stellen en nog het allermeest dat ik me er aan houd.
Een ander gevaar is dat je jezelf erg in de vingers kunt snijden wanneer je een blad "voor jezelf" gaat maken. Ik moet mezelf er aan blijven herinneren dat ik het niet voor mezlef of de rest van de redactie doe, maar dat het bedoeld is voor jonge Noorse christenen. Wij willen vertellen wat er gebeurt in YWAM Noorwegen en hoe God mensen veranderd. Niet Jan Willems ontwerp uitdagingen.


Yes this week I am working in the kitchen here at Grimerud, Me and three other people are making dinner for a hundred visiting people. It is actually quite a bit of work. Making dinner and dishes together is about five hours of work. We are having a good time in the kitchen, even when it can be a lot of work. Chopping vegetables, frying meat or rolling out pizza buns.

While making the last Mot Målet I have really been able to get in "the flow". This flow experience made me think of when I was up day and night playing the same computer-game. I could be up all night trying to get further in an endless game. Well, those games are made so they get you into this state, and try to keep you there as long as possible.
After having worked through the night with the magazine, I went back home to start my new day with a shower, and met my housemates who just woke up.

The reason why it has been going like this have to do with a number of things: I usually had a clear overview over the things to do, and more freedom to do thing like I wanted to. When the articles didn´t give a challenge by themselves, I would find a challenging way to make it readable and look attractive. I really enjoyed myself tackling these different challenges. I see I can find more ways to put something personal in my work. With this issue of Mot Målet I have been able to get in the flow, because of these working conditions.

When I can lose myself in my work uninteruptedly, I perform better and learn more and faster. Actually, it sounds kinda logically, but it feels very special when you feel it happen when you are doing something like this for the first time. And then to read it on Wikipedia what it is and how it works.
Some of drawbacks are that there are other things that can get neglected, when I start losing myslef in the project. I have not been hanging out so much with the others or spend time reading my bible and praying. So, I have to be hard on myself to set the right priorities and especially to keep them. Another thing is that it can get risky when I start making the YWAM magazine "for myself" I have to keep reminding me that I am not doing this as a personal project or for the other editors. The magazine has to tell what is happening in YWAM Norway and what God is doing in people´s lives. Not Jan Willem´s fancy challenges.

No comments: