Tuesday, October 26, 2010

29

This drawing took me 29 years to make
Ik heb er 29 jaar over gedaan om deze tekening te maken, en nog een dag om hem in te kleuren. Ja, ik ben niet zomaar in één keer goed geworden, over de jaren heb ik veel zitten tekenen.  Vooral de laatste drie jaar toen tekenen mijn baan geworden is.
Nu is het ook zo dat ik er veel talent bij heb,  daar kan ik niks aan doen, dat is (Calvinistisch genoeg) Gods voorzienigheid. Die laat alles mee-werken naar het goede, als een vaderhand.

Ja, en dan heb ik mijn verantwoording genomen en ben ik veel gaan zitten tekenen, als ik dat toch zo mooi kan, zal ik het ook laten meewerken naar het goede.  Ik ben God dankbaar voor zijn leiding en voorzienigheid in de afgelopen jaren, en heb er een vast vertrouwen in voor de jaren die komen.

It took me 29 years to draw this bird above, and one extra day to color it. Yes, I didn´t get good at it all at once, I have been drawing a lot over de past years. Especially the last three years when it has been  my job. 
It is a fact that I have a lot of talent, I cannot change that fact, it simply is (Calvinisticly enough) Gods providence. It is a good fatherhand that makes everything work out for the good.

Then, I have taken my responsibility and have been exercised my drawing skills a lot. Since things come out so beautifully when I do, I want all the beauty to work out for good. I am thankfull to God for the years of guidance and providence. And have a firm confidence in him continuing this in the yeas to come.

No comments: