Tuesday, February 8, 2011

Een volkshogeschool bezocht / visiting a Folk Highschool

There was a waxing crescent moon
and it was dark the whole time
when we drove to and from Hurdal.


Afgelopen zondag ben ik weer eens op "team-tour" gegaan. Het afgelopen jaar heb ik erg veel binnen gezeten en met illustratie en design gewerkt. Het was goed om er weer eens uit te komen.

We zijn met z´n drieen naar een "folkehøyskole" (volkshogeschool) gegaan en hebben daar over DTS verteld. DTS is de bijbel- en zendings-school van onze organisatie. Eigenlijk was het de bedoeling dat Trond van de familie-afdeling er heen zou gaan om een praatje te houden over relaties en samenwonen. Helaas werd Trond ziek, en hebben wij met ons drieën het iniatief genomen om er alsnog heen te gaan.

Een folkehøyskole is "een examenloze school waar de studenten in een internaat wonen"
Het idee achter zulke scholen is onder andere dat leren in de eerste plaats niet uit huiswerk, repetietie en theorie moet bestaan. Vooral wanneer het weinig met het dagelijkse leven van de studenten te maken heeft. Deze scholen-beweging is in 1844 in Denemarken begonnen en leeft sterk in Noorwegen. Ook in Nederland zijn er Volkshogescholen.
Veel van deze hogescholen hebben speciale vakken die je in dat jaar kunt volgen. Een paar maand geleden kwam ik te horen dat er nu ook een volkshogeschool is dat striptekenen als vak aanbiedt. 30 van de 78 de scholen zijn "Chirstelijk"
De volkshogeschool die wij bezochtten lag tussen Hamar en Oslo en heet Hurdal Verk, een christelijke volkshogeschool.

We waren uitgenodigd voor hun zondagavond-bijeenkomst. We hadden bij elkaar een half uurtje waar we vertelde wat God voor ons betekent en over ons leven als christen. Heel kort vertelden we ook over DTS. Na de bijeenkomt zaten we nog wat te praten met de jongeren. Ik kwam aan de praat met een meisje uit Belgie en die op die school was voor een "gap-year", Ik vertelde hoe ik hier terecht gekomen was en wat ik nu deed. Daarna praatte ik nog met een Nederlandse jongen, die vond het één groot feest-jaar. We waren snel uitgepraat.

Het was wel weer lekker om er eens weer uit geweest te zijn. En om aan anderen te kunnen vertellen over wat God allemaal gedaan heeft in onze levens.


Last Sunday I visited one of the 78 Folk-Highschools of Norway together with two other staff. It has been a long time since I have been on a team-trip. It was good to be on the road again.

We went to this Folk Highschool to talk about DTS and about God. DTS is the bible and missions-school of our organisation YWAM. God is... Awesome!
The idea was that Trond from the family-department would go there and have a talk about relationships and cohabitation. Trond got sick, so three of us went instead and prepared a talk on the way.
The Folk-Highschool we visited lies between Hamar and Oslo and is called Hurdal Verk. It is one of the 30 Folk-Highschools in Norway.

On their Sunday-evening meeting we talked about God and our lives as christians, and we explained about DTS. After the talk we hang a bit with the youth there. Over coffee and Svele (Norwegian pancakes) I had a long chat with a girl from Belgia. She had gone there for a "gap-year", it seemed she enjoyed getting away from all the stress in Belgium. I told of how I came to Norway way, what I have been doing and what I am doing now. And we talked about cultural difference between Norway and our home-countries.
Then I met a boy from the Netherlands who thought the whole Folk-Highschool was  just a big party-year, we didn´talk long.

It was good to be out on tour again and share with others about what God has been doing in our lives. 

No comments: