Tuesday, February 22, 2011

Herstart van het kinderblad / Restarting the children´s magazine

Here I just finished to put in the text.


Here I am almost done with all the sketches, just the last panel to do.

Het is fijn om af en toe je kantoor es op te ruimen. Nadat het kantoor op orde was heb ik de harde schijf van mijn computer ook maar opgeruimd en dingen gearchiveerd. Ik heb 40 Giga-byte vrij kunnen maken. Ik ben niet helemaal zeker of deze kantoor-opstelling helemaal ideaal is, maar het is snel veranderd.

Momenteel ben ik aan het strip-tekenen. En dat is is voor het kinderblad waar we meer als een jaar geleden aan begonnen zijn. Door omstandigheden is het blad toen stil gelegd, maar nu zijn we er eindelijk weer mee bezig. Gister heb ik de hele dag met het stripverhaal kunnen werken, en dat was lekker. Ik merk dat ik er weer in moet komen. Nadat de schetsen voor de strip af zijn, laten we het aan de kinderen hier zien. Als die het "goedgekeurd" hebben ga ik de strip helemaal afmaken.

Nu ik een jaar met Mot Målet gewerkt heb, begin ik ook meer overzicht te krijgen over wat voor layout ik wil voor de strip. Stripverhalen maken is zoveel meer als pagina´s met tekeningen. Arne-Christian, de redacteur voor dit blad heeft veel ervaring met boeken en blad maken, en het is erg leerzaam om met hem te werken.


It´s nice to clean your office from time to time. After I was done with the office, I cleaned and archived the files on my hard-drive. I was able to free up about 40 Giga-byte. I am not sure if our current office set-up is the best, but we just have to see, and it is easily changed.

I am drawing comics at the moment. And that´s for the children´s magazine we started to develop more than a year ago. That project got put on the shelf for about half a year, but now it´s back on my drawing-board. I spent the whole day yesterday to hand-letter and sketch out the comic. When the sketches and text are done, we will show it to the children here and see what they think. If they "approve" of it I will make it in full-color.

After having worked with Mot Målet for a year, I have gotten a better overview of how I want to do the page-layout for the comic. Arne-Christian, the editor for this magazine has a lot of experience both books and magazines, and it´s to work with him.

No comments: