Monday, April 4, 2011

DTS kalender af / DTS calender done

Poster/Calender for this years "All nations, all generations-DTS".

Al een paar weken geleden ben ik aan deze poster begonnen, maar het laatste plaatje kwam gisteren pas binnen. Hier is de uiteindelijke poster/kalender. Elke lesweek van de DTS heeft een ander thema, en een andere spreker.

I started to work on this poster a few weeks ago, but the last material had not come in before yesterday. Now the poster/calender for the current DTS is done, and this is what it looks like. Every week of lectures has a different topic, given by a different speaker.

No comments: