Tuesday, May 24, 2011

Gedans op de eindstreep / Dancing on the finish line

I still find it weird that this is the kind of things I do for work.
Even weirder, that I often end up making things that look so light and cute.
These were on my drawing board today,
I´m not sure if I will use them for something actually.
We zijn al weer een week bezig met de nieuwe uitgave van het YWAM-magazine Mot Målet, en het kinderblad is nog steeds niet naar de drukker gestuurd.
En zo zal nog vaak gaan wanneer we samen aan zulke projecten blijven werken. Liever niet, maar we proberen het samen zo goed mogelijk te plannen. Terwijl ik nu met Mot Målet werk probeer ik de afwikkeling van het kinderblad er zo goed mogelijk bij naast te doen. Zo zal ik nog een paar pagina's met auto-bingo maken die vanaf Chris en Øystein's website te downloaden zijn. Ik kan t.z.t wel een linkje sturen.

Ik zie nu dat mijn werk er beter is uitgekomen, wanneer er anderen naar gekeken hebben en er hun mening op gegeven hebben. Met mijn geschreven noors doe ik dat zowiezo, dat zit vol met fouten, daar weet ik dat ik de anderen nodig heb.
Het vergt wel energie om je uitgewerkte ideeen terug naar de tekentafel te nemen, om ze opnieuw en beter te maken. Maar het is goed om te zien dat het het wel waard was wanneer het uiteindelijke resultaat dan ook duidelijk beter is. Het blijft een spannend proces om te beslissen waar we nog tijd voor hebben en welke verandering het waard zijn om door te voeren. En omdat het proces telkens anders is komt het aan op wederzijds respect en vertrouwen in elkaars vakmanschap.

Bij spelling en zinsbouw zijn de regels behoorlijk aboluut, en de meesten zijn er goed mee bekend. Bij tekeningen en layout is dat een stuk relatiever, en zijn ook de "regels" niet voor iedereen zo duidelijk en bekend. Dan is de feedback meer gefundeerd op hoe het ervaren word, en moet ik van mijn kant nog wel eens uitleggen wat en waarom ik gedaan heb. Om over mijn eigen ideeen te praten is ook een goede oefening om er nog eens bij stil te staan.

Het heeft veel geholpen om vaak een paar kinderen naar ons blad te laten kijken, om te zien of ze de activiteiten snappen. We zouden dit in de toekomst vaker moetten doen. Wanneer je met z'n allen zo dicht bij een project als dit betrokken bent, kijk je al gauw een paar dingen over het hoofd. Ook tijdens het maken van het blad zijn er per ongeluk een paar fouten in gekomen. Dat is jammer, en slordig.


This is a little self made marker,
I use it very often when I work with magazine-layout.
It means that I am still working on that page.


We are already one week into making the new YWAM-magazine Mot Målet, and the children's magazine has still not been sent to the printer.
And that is how it often happens. Rather not, but we try to organize our projects as well as possible. So, while I work on Mot Målet we will try to wrap up the children's magazine as well as possible. One thing is that I am still going to make some more sheets of car-bingo that can be downloaded form Chris and Øystein's website. I will probably give the link when we have put it out.
I can see that my work has come out a lot better after others have taken a look at it, and come with their suggestions. My written norwegian is still full of mistakes, and I definately need someone to look over that.
It takes some energy when I have to take my finished drawing back to the drawing board, and work them out again. But it's worth it when I have seen that the final result is significantly better. It is an exciting process to decide what we have time for, and what changes we still can make before the deadline. And because these processes will always be different, I think in the end it will come down to mutual respect and trust that the others are doing their best.
The rules of grammar and spelling are quite absolute and well known by most people. With drawings and design, the "rules" are a bit more relative and not so well known by everyone. Mostly the feedback is based on how it is experienced. Usually I still have to give some explanation what and why I have done. Having to talk about my work is a good exsecise to rethink what I have been doing.
It has often been a great help to show some of the magazine to the children here. Even to see if they get the activities we have come up with. I would like to do this a lot more, the next time we do this. When we working so closely with a thing, it easily happens that we oversee something. And that would be too bad, and too sloppy.

No comments: