Tuesday, August 30, 2011

Nice and vivid / Lekker levendig

Hyrule on my computer:
every new e-mail has gotten the "treasure-chest"-sound.

And a bit of Goron-city on my computer:
every error-message has a "Goron"-sound,
and there are lots of them.
Waar komen mijn ideeen voor zijn werk allemaal vandaan. Iemand zei dat ik een "levendige zalving" had, dat kan goed zo zijn. In ieder geval heb ik een levendige interesse in heel veel werkelijke en onwerkelijke dingen.

Zo ben ik sinds de zomervakantie weer "The Legend of Zelda" wezen spelen, en dat is ontspannend en inspirerend. Lekker een beetje rondlopen in een sprookjesbos en dingetjes verzalemen en puzzeltjes oplossen. Wat ik ook zo leuk vind aan dit computerspel, is de grote variatie aan figuurtjes, puzzels en camera-hoeken. En hierdoor ben ik op een nieuwe manier gaan denken over bijbelverhalen-vertellen.

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe en spannende manieren om bijbelverhalen te vertellen. Of de verhalen er ook altijd duidelijker van worden weet ik niet altijd. Maar ik kan me in ieder geval enorm bezig houden om "van spijs te veranderen", in de overtuiging dat het de lezertjes aan de tafel zal houden.
En op één of andere manier is het dan de truc om te laten zien dat al die levendigheid in de bijbel (en God) zelf ligt, en dat het niet aan mijn fantastische "bewerking" ligt.


Where do my ideas come from. Someone told me I have a "vivid anointing", and that can well be. I do know that I always have had a vivid interest in many things real and unreal.

I have been playing the game "The Legend of Zelda" since the summer-holiday, and that was both relaxing and inspiring. Just running around through the fairy forest, collecting things and solving puzzles. What I like with this computer-game, is the big variety of characters, puzzles and camera-angles. It made me want to come up with new ways of telling bible stories.


I am always looking for new and exciting ways to tell bible stories. Wether those stories come out clearly, I am not sure of. Anyways, I can be endlessly occupied with finding appealing ways tell a story. And I hope it will get the readers to come back to read some more.
The bigger challenge is to show that this vivacity come from the bible (and God) itself, rather than just from my fantastic adaption.

No comments: