Tuesday, August 2, 2011

Op de vismarkt / On the fishmarket

This is the fishing quarter of Joppa, and Jonah the prophet is boarding a ship.
The ship is on it´s way to Tarsis in Spain, Jonah was supposed to go Nineve in Iraq.
This is the linework for the children´s pages for the next issue of Mot Målet magazine.


De vorige week voelde vreemd voor iedereen. En de noren hebben gewezen dat ze zich als volk goed kunnen houden. Velen moeten er bij nagedacht hebben wat nu echt belangrijk is. Er zullen vanaf nu een aantal dingen gaan veranderen hier. Ik geloof dat de noren meer betrokken zullen raken lokaal, nationaal en internationaal.
Ik denk dat de aanslagen ook een aantal andere muren aan stukken hebben geblazen. Muren die de noren individueel en in groepjes om zich heen gezet hebben.
Vergeleken met veel andere westerse culturen is de noorse cultuur behoorlijk homogeen. En er leven maar vijf miljoen mensen op een uitgestrekt stukje aarde. Dat maakt de verschillen niet zo groot, en het is makkelijker om weer bij elkaar te komen.

Het was goed dat ik vorige week in café UNO heb kunnen werken. We hebben de hele week het café open gehad. Zodat de jeugd er kon komen om te hangen en te praten. Ondertussen heb ik wat kunnen zitten schetsen voor het komende kinderboek.

Deze week heb ik weer een "kinderpagina" op mijn tekentafel. Deze keer is het de eerste tekening in een serie van zeven. In de serie gaan we door het hele boek van Jona. Tegen het einde van de week hoop ik klaar te zijn met de hele plaat.


Last week was strange for everyone here in Norway, and the norwegians have shown to keep themselves well. Many have had to rethink what was important for them. Many changes will be made. One thing will be that norwegians will be more involved locally, nationally and internationally.
I think that these attacks also have destroyed some of the walls that individuals and groups had held between each other. I think Norway has a much more homogenous culture compared to other western cultures. And with only five million people in a rather large country, one would not expect so great differences.


It was good that I could be at Café UNO last week. We had opened it for the youth to come and hang and talk when they wanted. I worked mostly on the afternoons, and got a bit of sketching done for a children´s book project.


On my drawing board is one of the children´s pages for the next YWAM magazine. This one is the first in a series of seven. In the series we will go through the whole book of Jonah. By the end of the week I hope to have the big drawing done that is going to be there.

Listening to: Running Wild (German pirate-metal :o )

No comments: