Tuesday, September 20, 2011

Een dief in de nacht / A thief in the night

A thief in the night

1 Tess. 5:1-5
Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag.

1Th 5:1-5
Now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying, "There is peace and security," then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness.

1 comment:

Anonymous said...

Tekst op een treinhokje:

God komt, zet je fiets op slot.