Tuesday, January 3, 2012

Using a digital 3D model as reference for the New-years card

De kerst/nieuwjaarsvakantie is over, en ik ben weer aan het werk.

Traditioneel begint elk nieuw arbeidsjaar bij YWAM Noorwegen met een grote conferentie waar iedereen in de organistie bij aanwezig is. Ook dit jaar is de conferentie hier op Grimerud. Bij elkaar zij we omennabij vierhonderd studenten, medewerkers en zendelingen. Iedereen moet zijn steentje bijdrzgen, en mijn steentje is dat ik samen met vier anderen twee keer het ontbijt mag verzorgen voor al deze mensen.

In mijn vakantie heb ik de tijd gehad om een paar mooi platen te maken. Hier kan je iets zien van hoe ik met Google SketchUp de nieuwjaarskaart gemaakt heb. Ik hoop dat je de verschillende stappen in het process kan zien, en ook dat ik steeds veranderingen blijf maken, helemaal tot get einde.


Our Christmas/newyears break is over and I am back to work.

Traditionally in YWAM Norway we start our year gathering together here at Grimerud. This week the will be about four-hundred workers gathered for the conference that we call "the workers gathering". There will a couple of days of networking, seminars, meetings and an overcrowded dining hall and café. From this conference, all the DTS-students (the bible/mission-schools that YWAM run) will go on a 2-3 month mission trip. The students from the Grimeud DTS, will divide in two teams, one team is going to Poland and the other team is going to Tanzania.

I my holiday, I had a lot of time to work on a couple of nice pictures, below you can see how I made this New-Years card using Google Sketchup. I hope this shows some of the different step of my process, and aswell that I keep making changes all the way until the end.


I wanted to the farmhouse to be a combination of traditional Norwegian and Saxon architecture and design.
I ended up with the a Saxon style thatched roof, where the roofing ends only 1,5 meter from the ground, I also liked the semi-round windows in the roof, that have no thatching under it. Another saxon-style thing are the roof endings, which you can see in the sketch above, but none of it shows in the finished picture.
Some of the Norwegian elements are the front porch and balcony and the "Acanthus"-style of wood carving.
My sister gave me a book about the native art of Norway, and that has been a very helpful book.
Omdat het een nieuwjaarskaart zou worden, wilde ik er op één of andere manier de jaarwisseling in verwerken. Dit heb ik gedaan met twee friezen met housnijwerk, ze zijn te zien aan weerszijden van het balkon. Voor het oude jaar heb ik een ondergaande maan gekozen, en voor het nieuwe jaar een zonsopkomst. De jaartallen staan op de balken erboven, voor de duidelijkheid.

Because it is a new-years picture, I wanted to somehow add this idea of going from the old year in the new one. I chose to make two friezes with woodcarvings. One with a moon going down, depicting the ending of the old year. The other with a rising sun, depicting the coming of the new year. The numbers of the years are in the beams above it, just in case someone would miss the point.


With a free program called Google Sketchup I made a simple enough 3D model that I used as a reference for the drawing. I am not that good at perspective drawing, so making an digital model was a easy and fast solution.
This was my first time using this program, and it was a lot of fun, it is actually not so difficult to use.
Once I was satisfied with how the farm would look like, I took this 2D picture of the model which I printed.
Then I just had to trace the outlines of the building on the drawing paper, and fill in the rest.

Zoals je ziet heb ik de friezen er pas op papier ingetekent, ik had het balkon als 3D model iets anders bedacht. Ook heb ik de middenbalk in de tekening weggelaten, eigenlijk gewoon omdat het alles wat makkelijker maakte. Daarna nog meer kleine er grote verandering die ik met de vrije hand gemakkt heb.

I added the friezes to either sides of the balcony, they are not there in the 3D model, as you can see. I also decided not draw the centre-beam that you can see in the model, and a couple of more things I added by free-hand.


In the area I live many of the farmhouses and barns have a little steeple, they are not supposed to be church steeples. I like them and I wanted to put a steeple on this farm house too.
The steeple make it into both the digital model and the pencil sketc. In the end I decided that it did not have the time to include it in the final drawing, and I went without it.

Wanneer de hele tekening klaar was heb ik het gescand en digitaal ingekleurd, en inkleuren is een intensief process waar ik zo een 5 uur mee bezig ben. Het originele formaat van de tekening was ongeveer een A4, uiteindlijk heb ik het ingekort en er een vierkant van gemaakt.

When I was done with the whole ink drawing, I scanned it and went to color it digitally (in Photoshop). It easily takes up to 5 hours to do all the coloring, especially when there are lots of details. The original format of the picture was about A4 size, but I cropped it to a square in the end.

No comments: