Tuesday, April 19, 2011

Paaseieren zoeken / An Easter-egg hunt

Somewhere between all those owls, there lies hidden one Easter-egg, can you find it?

Wat een lawaai maken die kinderen, er is hier een paaskamp aan de gang. Ook in Noorwegen is het paasvakantie, en mijn werk voor YWAM ligt een weekje stil. Vandaag en donderdag werk ik nog wel in Café UNO.
Verder probeer ik een paar dingen voor elkaar te krijgen waar ik op een gewone werkweek niet zoveel tijd voor heb. Zoals het schrijven van nieuwsbrieven, en mezelf op de hoogte brengen van de noorse wetgeving aangaande mijn freelance-activiteiten.
En ik heb weer uilen zitten tekenen, en een ei.

We have a week of easter-holiday, and there is an easter-camp running at this place, that brings a lot of life. Everyone is happy that the sun is finally shining and that the snow is gone. Some Norwegians still would have liked to go skiing.
My work for the children´s magazine lies still for a week, but I am still working at Café UNO this week. I am actually expecting a lot of kids in the café today.
Now that I have holiday, I can do some things that I normally don´t have a lot of time for. For example, writing newsletters and reading up on Norwegian law concerning my freelance business.
And I have been drawing owls again, and one easter-egg.

No comments: