Tuesday, April 26, 2011

U bidt, ik teken / On the same page?


Every week we pray for the world and for our missionaries,
I drew this when three different people did their prayer for one and the same person.
So often we pray according to our personalities, and for the thongs that matter to us.
But through the same Holy Spirit, and that should put us back on the same page.


Het was goed om even paasvakantie te hebben, maar nu ben ik een beetje uit m´n ritme.
Het gaat zo makkelijk om laat op te blijven en tot de middag uit te slapen.
Toen gister na elven het bezoek weg was, bedacht ik me opeens dat ik mijn blog nog niet voorbereid had.
Hier is een kleine tekening van een aantal weken geleden, ik had het gemaakt tijdens een gebedsbijeenkomt.
Het is zo gemakkelijk om altijd je tekenboek en potloden op tafel te leggen wanneer er een of ander vergadering is.
Dan heb ik altijd wat te doen, voor het geval…

Maar het is toch beter om je aandacht er bij te houden,
dus meestal blijft mijn tekenboek in mijn tas zitten.
Ik houd er ook niet van wanneer ze me op het papier zitten te kijken terwijl ik teken.


It was good to have a week of easter holiday, but I always get myself really out of rhythm.
It happens so easy to stay up late and sleep in til the afternoon.
Yesterday around eleven, when the visitors had left, I realized that I had not yet prepared the weekly blog.
So, here is a little drawing that I made some time a few weeks ago during one staff/prayer meeting.
It´s so easy just to put my drawing book and gear on the table at the start of every new meeting,
then I know I´ve got something to do, just in case…

But it´s better to keep paying attention,
most of the time the book and the gear stay in the bag.
And I really don´t like it when people look on my paper when I sit to draw.

No comments: